Schilderwerk

De door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn divers, zoals binnen- en buitenschilderwerk van particuliere woningen, bedrijfspanden, huurwoningen van corporaties en overig onroerendgoed.
Wij zijn inzetbaar voor zowel nieuwbouw, onderhoud als renovatie.
Deze werkzaamheden kunnen kleinschalig zijn, maar ook projektmatig of in bouwteamverband in samenwerking met andere bouwpartners.

Vakkundige mensen, een goed advies en vakkennis zijn voor u en voor uw eigendom een eerste vereiste.
Laat daarom uw schilderwerk uitvoeren door HULS Schilderwerken als uw betrouwbare partner. Bovendien kunnen we dankzij onze compacte en flexibele organisatie snel anticiperen en overzichtelijk werken.

Kleur, ook onze zorg!

Of het nu om nieuwbouw- of onderhoudswerkzaamheden gaat, wij willen dat u tevreden bent over het eindresultaat.
Daarom hechten wij veel waarde aan een goed kleuradvies, want u wilt van het resultaat blijven genieten zodra wij de werkzaamheden hebben voltooid.

Wij kunnen met geavanceerde computertechnologie een kleuradvies van uw woning of pand opstellen en bewerken, zodat u al voor aanvang van de werkzaamheden een helder beeld hebt van het te verwachten eindresultaat.

4-seizoenenonderhoud

De meeste traditionele schildersbedrijven zijn afhankelijk van het weer of er al dan niet buiten gewerkt kan worden.
Dit geldt niet voor ons. Wij zetten de seizoenen eenvoudigweg naar onze hand.
Met diverse soorten afschermingen en/of in combinatie met het installeren van onze eigen snelbouwsteigers en heaters kunnen wij inspelen op alle weersomstandigheden. De planning van het werk komt daardoor niet in het geding.
Op die manier zijn we gedurende het hele jaar onder alle weersomstandigheden inzetbaar.

Uniek meerjarenonderhoud en ontzorgen van uw eigendom

Indien gewenst ontzorgen wij u bij het onderhoud van uw woning of bedrijfspand.
Vanaf het moment dat wij een basisbeurt hebben uitgevoerd en daarmee de verschillende onderdelen van het gebouw in beeld hebben gebracht, kunnen wij een onderhoudsschema voor meerdere jaren opstellen om zo in de toekomst achterstallig onderhoud te voorkomen.
Wij nemen in dit geval dus de zorg van het onderhoud van u over voor een langere periode van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar.

Dit doen wij niet op basis van een vast contract met een vast bedrag per maand, maar aan de hand van een vooraf vastgesteld onderhoudsschema.
Per jaar bekijken we met u of geplande werkzaamheden wel of niet strikt noodzakelijk zijn.
Als in een jaar werkzaamheden verricht moeten worden, gebeurt dit in overleg met u. En uiteraard beslist u zelf of wij uiteindelijk wel of niet voor u aan de slag mogen gaan.

Het kan echter ook zijn dat geplande werkzaamheden in een bepaald jaar nog niet nodig zijn en dus 1,2 of zelfs 3 jaar kunnen worden uitgesteld.
We voeren dus geen werkzaamheden uit als deze niet echt nodig zijn.
Graag stellen we geheel vrijblijvend een offerte voor u op en bespreken we met u wat de mogelijkheden voor uw pand zijn.